GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH by Lê Chí Trung Guitar Chords

If you are looking for GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH guitar chords, you just come to the best site.
You can play GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH by Lê Chí Trung using guitar or guitar.
This song by Lê Chí Trung can also be played by that device.
=

GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH by Lê Chí Trung Guitar Chords


VERSE1
Nhìn một người ra đi, lòng nén cơn đau ở lại
Biết sẽ nhớ biết sẽ thương anh nhiều lắm
Mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ trở lại
Anh thấu hiểu lòng em lúc này
 
Người ra đi chẳng còn biết lý do tại sao
Nhưng ở nơi này em thầm trách mà thôi
Nếu như anh hiểu được và chịu lắng nghe
Bối rồi những khi không thành lời chỉ là tiếng khóc
 
ĐK
Lời chia tay anh chẳng nói tựa ngàn cơn sóng lớn
Nhẹ nhàng mà chứa chan những đớn đau ai nào thấu
Trả hết cho nhau rồi thôi
Để những đớn đau ngày qua sẽ chấm hết
 
Lời chia tay anh không nói thôi rồi mình đã biết
Anh đã không còn nhớ không còn thương
Biết nói ra đôi lời vu vơ để em thấu hiểu lòng
 
Gió muôn theo mây nhưng mây lại vô tình
Gió muốn đưa mây đi khắp thế gian
Nhưng mây từ chối để gió nơi đây một mình
Gió mãi lang thang trên khắp nhân gian nên gió vô hình
 
VERSE2
Nhìn một người ra đi, lòng nén cơn đau ở lại
Biết sẽ nhớ biết sẽ thương anh nhiều lắm
Mong rằng sẽ có một ngày anh sẽ trở lại
Anh thấu hiểu lòng em lúc này
 
Người ra đi chẳng còn biết lý do tại sao
Nhưng ở nơi này em thầm trách mà thôi
Nếu như anh hiểu được và chịu lắng nghe
Bối rồi những khi không thành lời chỉ là tiếng khóc
 
ĐK
Lời chia tay anh chẳng nói tựa ngàn cơn sóng lớn
Nhẹ nhàng mà chứa chan những đớn đau ai nào thấu
Trả hết cho nhau rồi thôi
Để những đớn đau ngày qua sẽ chấm hết
 
Lời chia tay anh không nói thôi rồi mình đã biết
Anh đã không còn nhớ không còn thương
Biết nói ra đôi lời vu vơ để em thấu hiểu lòng

If you want to learn Lê Chí Trung GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment