Huyền Diệu Đêm Thánh by Lê Anh Đông Guitar Chords

If you are looking for Huyền Diệu Đêm Thánh guitar chords, you already come to the right place.
You can play Huyền Diệu Đêm Thánh by Lê Anh Đông using guitar or guitar.
This song by Lê Anh Đông can also be played by that equipment.
=

Huyền Diệu Đêm Thánh guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find alternative musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Huyền Diệu Đêm Thánh by Lê Anh Đông Guitar Chords


Capo 5
.
Huyền diệu thay đêm nay muôn ngàn ánh sao rạng ngời ,
hòa cùng câu hát thiên thần báo tin vui mừng .
Bình an cho muôn dân trời cao vinh hiển danh ngài .
Hạnh phúc đến cho trần gian Giê-su ra đời ..
.
Huyền diệu thay đêm nay con trời giáng sinh làm người,
ngài vào dương thế đem nguồn phước ân cho người.
Mọi buồn lo trong tôi từ nay đã khuất xa rồi,
vì Chúa đến ban niềm vui cho lòng tươi mới
.
ĐK: Hát mừng Chúa Giê-su vừa ra đời
Ngài đến ban cho niềm hi vọng,
cho khắp muôn dân được sống an vui.
Nào ta hát mừng Chúa giáng sinh làm con người
Ngài đến xóa đi mọi lo âu
và Chúa đến đem tình yêu cho người hôm nay

If you want to study Lê Anh Đông Huyền Diệu Đêm Thánh guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Huyền Diệu Đêm Thánh. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment