Sóng không từ biển by Lê An Tuyên Guitar Chords

When you looking for Sóng không từ biển guitar chords, you just come to the best site.
You can play Sóng không từ biển by Lê An Tuyên using guitar or guitar.
This song by Lê An Tuyên can also be played by that equipment.
=

Sóng không từ biển guitar chords has tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sóng không từ biển by Lê An Tuyên Guitar Chords


Tuổi thơ anh trên sóng, nên xây hoài biển xanh
Biển đưa ngàn cánh võng, ru bồng bềnh, bồng bềnh tuổi thơ
Thuyền ơi, về đâu?
Thuyền có nhớ chăng sóng không từ biển từ miền em thôi
 
Ai thả bè trôi trên biển xanh
Chiều vàng nắng hạ, lòng anh từng đợt sóng
Ngàn cơn sóng xô nhớ thương vô bờ.
 
Anh chỉ là giọt nhỏ giữa dòng đời lặng trôi
Mà trước em anh ngỡ, trước muôn trùng biển khơi
Trên biển chiều nay cánh buồm đỏ
Thao thức một đời biển và em
Thao thức một đời biển và em.

 

 

If you want to master Lê An Tuyên Sóng không từ biển guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Sóng không từ biển. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment