Lời cỏ may by Lê An Tuyên Guitar Chords

When you looking for Lời cỏ may guitar chords, you already visit to the best place.
You can play Lời cỏ may by Lê An Tuyên using guitar or guitar.
This song by Lê An Tuyên can also be played by that equipment.
=

Lời cỏ may guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lời cỏ may by Lê An Tuyên Guitar Chords


Anh nói, anh yêu em
Ngày về lối em qua đầy hoa cỏ tím
Nay em về toàn hoa cỏ may

Cỏ may níu chân người xa xứ
Găm vào lời đau
Lời đau, em trả cho anh
Cỏ may em thả ra sông
Sông Lam, sông Lam nước mặn xanh trong

Chảy đi sông ơi
Ơi con sông lòng mẹ bao dung
Lấp lánh đôi bờ dòng sông Cửa Hội
Lạ tiếng, lạ người trên đất lạ
Em trở về với ngọt giọng đò đưa
À ơi, muối ba năm muối còn hãy mặn
Vị ngọt tình quê như dáng mẹ vẫn chờ

Cỏ may níu chân người xa xứ
Găm vào lời đau
Lời đau, em trả cho anh
Cỏ may em thả ra sông
Sông Lam, sông Lam nước mặn xanh trong

Chảy đi sông ơi
Ơi con sông lòng mẹ bao dung
Lấp lánh đôi bờ dòng sông Cửa Hội
Lạ tiếng, lạ người trên đất lạ
Em trở về với ngọt giọng đò đưa à ơi

Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi
Ơi con sông lòng mẹ bao dung
Lấp lánh đôi bờ dòng sông Cửa Hội
Lạ tiếng, lạ người trên đất lạ
Em trở về với ngọt giọng đò đưa .. à ơi

Anh nói, anh yêu em
Ngày về lối em qua đầy hoa cỏ tím
Nay em về toàn hoa cỏ may

If you want to learn Lê An Tuyên Lời cỏ may guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Lời cỏ may. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment