Toàn Vũ Trụ Do Tay Chúa by Lamb Of God Guitar Chords

When you looking for Toàn Vũ Trụ Do Tay Chúa guitar chords, you already visit to the best site.
You can play Toàn Vũ Trụ Do Tay Chúa by Lamb Of God using guitar or guitar.
This song by Lamb Of God can also be played by that equipment.
=

Toàn Vũ Trụ Do Tay Chúa guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Toàn Vũ Trụ Do Tay Chúa by Lamb Of God Guitar Chords


1. Lòng con hướng [C/B]lên bầu trời,
hoà trong tiếng ca không lời,
khắp nơi thiên nhiên vang khúc ca ngợi ,
lời tôn vinh Chúa Cha suốt đời.
Toàn vũ trụ do tay Chúa,
hãy chiêm ngưỡng công việc Ngài,
khắp nơi mênh mông, đại dương sâu rộng,
ngàn muôn tinh tú đều do Ngài.
2. Nhìn xem đóa hoa trong rừng,
bầy chim líu lo vang lừng,
sớm mai tinh sương,
hay những đêm trường,
bày ra vinh hiển nơi Chúa trời.
Toàn vũ trụ do tay Chúa,
ánh dương Chúa soi muôn loài,
Chúa luôn bên con, dù đêm hay ngày,
mọi nơi con lắng nghe tiếng Ngài.
3. Lòng tin quyết Cha trên trời,
nguyện Cha khiến con ghi lòng,
dẫu bao gian nan điều ác lan tràn,
bàn tay Cha vẫn luôn nắm quyền.
Toàn trụ do tay Chúa ,
Chúa Cha mãi luôn cai trị,
Chúa Giê-xu Christ, chịu mang thập hình,
để đem nhân thế vê bên Ngài.
Đk:
Chúa tể trên muôn loài,
chính Chúa Cha tình yêu,
tất cả trong tay Ngài Chúa oai quyền.
Chúa tể trên muôn loài, với hiển vinh độc tôn,
Chẳng có ai so bằng Đức Chúa Trời. (2lần)
Lòng tin quyết [D/C#]Cha trên trời.
Nguyện Cha khiến [D/F#]con ghi lòng .
Dẫu bao gian [D/F#]nan điều ác lan tràn,
bàn tay Cha vẫn luôn nắm quyền.

If you want to study Lamb Of God Toàn Vũ Trụ Do Tay Chúa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Toàn Vũ Trụ Do Tay Chúa. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment