Thiên đàng ái ân (Thiên đường ái ân) by Lam Phương Guitar Chords

When you looking for Thiên đàng ái ân (Thiên đường ái ân) guitar chords, you have come to the perfect site.
You can play Thiên đàng ái ân (Thiên đường ái ân) by Lam Phương using guitar or guitar.
This song by Lam Phương can also be played by that instruments.
=

Thiên đàng ái ân (Thiên đường ái ân) guitar chords has Chachacha pattern and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thiên đàng ái ân (Thiên đường ái ân) by Lam Phương Guitar Chords


Đường nào vào thiên đàng ái ân
Là đường vào nhịp thở lân-lân
Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới
Có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm

Lạc vào vườn Xuân tình ngất ngây
Thả hồn vào cơn gió mê say
Cành hoa tươi chôn sâu cành xa vút
Để muôn đời mình còn được yêu nhé em

Yêu mới biết quên thời gian
Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn
Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo
Không tim nào say đắm hơn anh đâu

Chờ một ngày pháo hồng réo vui
Là đường về ôm bóng đơn côi
Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát
Bứt gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm


 

If you want to master Lam Phương Thiên đàng ái ân (Thiên đường ái ân) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Thiên đàng ái ân (Thiên đường ái ân). Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment