Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ by Lâm Hoàng Guitar Chords

When you looking for Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ guitar chords, you’ve come to the perfect place.
You can play Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ by Lâm Hoàng using guitar or guitar.
This song by Lâm Hoàng can also be played by that device.
=

Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ by Lâm Hoàng Guitar Chords


1. Ai về miệt dưới Hậu Giang
Cho tôi nhắn gửi đôi hàng ước
Ninh Kiều em gái Cần Thơ
Bao năm anh vẫn thương chờ đợi mong
 
2. Anh giờ ngàn dặm xa xăm.
Thương em gái nhỏ bên hàng dừa xanh
Ninh Kiều là của riêng anh.
Nũng niều càng duyên dáng bên bờ Tây Đô
 
ĐK:
Nhớ ngày xưa bắt bứơm bên đường.
Tặng em bài hát đến trường
Kỷ niệm hai đứa bên nhau.
ngày nói chuyện trầu cau
 
3. Đôi mình tình nặng trăm năm.
Chung vui pháo đỏ, rượu hồng ngày xanh
Ninh Kiều là của riêng anh.
Nũng niều càng duyên dáng chân thành của anh -
 
(Giang Tấu) (1) (2) (ĐK)

 

If you want to study Lâm Hoàng Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment