Xứ Huế Quê Em by Lâm Đình Thuận Guitar Chords

When you looking for Xứ Huế Quê Em guitar chords, you have come to the best place.
You can play Xứ Huế Quê Em by Lâm Đình Thuận using guitar or guitar.
This song by Lâm Đình Thuận can also be played by that instruments.
=

Xứ Huế Quê Em guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Xứ Huế Quê Em by Lâm Đình Thuận Guitar Chords


Mời anh về xứ Huế quê em
Có dòng sông Hương nước chảy êm đềm
Tựa mạn thuyền nghe điệu hò trong đêm
Giọng ai dịu ngọt cho lòng nhớ thương.
 
Con gái cố đô thùy mị nết na
Áo tím cài hoa thướt tha mượt
Câu lý mười thương nghe sao thiết tha
Cho đẹp lòng khách đến từ phương xa.
 
ơ! chợ Đông Ba ngang qua Vĩ Dạ
Bến sông Hương sâu nặng ân tình
Tràng Tiền, Bến Ngự, Vân Lâu
Dáng ai dịu dàng cho lòng càng nhớ thương.
 
Mời anh về xứ Huế mộng
Nón bài thơ che nghiêng đón chờ
Thuyền êm trôi trên sông lững lờ
Huế đẹp nên thơ thỏa lòng mong chờ.

If you want to master Lâm Đình Thuận Xứ Huế Quê Em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Xứ Huế Quê Em. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment