Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời by KOP Guitar Chords

When you looking for Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời guitar chords, you have come to the perfect place.
You can play Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời by KOP using guitar or guitar.
This song by KOP can also be played by that equipment.
=

Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời by KOP Guitar Chords


Như mưa ngày xưa, và ngày đông cũng đã xa dần
Nắng hắt sáng mênh mang qua ô cửa ấy
Như ta về đây, tìm kiếm những vết chân xưa xoá nhoà
Thấp thoáng thấy bóng dáng em bên hàng hiên.. ngày….đã.. xa…. mãi mãi
CH: Và mơ, như ngày xưa, em về giữa mênh mông đất [Amadd13]trời
Như giọt nắng tinh khôi giữa dòng đời đang lạnh quá
mơ, cơn mưa chiều nay.. em về giữa mái hiên lá [Amadd13]vàng
Em về ấp ôm ta giữa dòng đời đơn lạnh quá.
Như mưa ngày xưa, và ngày đông cũng đã xa dần
Nắng hắt sáng mênh mang qua ô cửa đấy
Như ta về đây, tìm kiếm những vết chân xưa xoá nhoà
Thấp thoáng thấy bóng dáng em bên hàng hiên.. ngày đã
xa mãi mãi
CH: Và mơ, như ngày xưa, em về [Amadd13]giữa mênh [Amadd13]mông đất trời
Như giọt n ắng tinh khôi giữa dòng đời đang lạnh quá
mơ, cơn mưa chiều nay.. em về giữa mái hiên lá [Amadd13]vàng
Em về ấp ôm ta giữa dòng đời đơn lạnh quá.
Và mơ, như ngày xưa, em về giữa mênh mông đất trời
Như giọt nắng tinh khôi giữa dòng đời đang lạnh quá
Và mơ, cơn mưa chiều nay.. em về giữa mái hiên lá vàng
Em về ấp ôm ta giữa dòng đời đơn lạnh quá. Từng ngày vội vã …. sao em chưa về

If you want to master KOP Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Em Về Giữa Mênh Mông Đất Trời. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment