Dĩ Vãng Nhạt Nhòa by Khúc Lan Guitar Chords

When you looking for Dĩ Vãng Nhạt Nhòa guitar chords, you’ve visit to the perfect place.
You can play Dĩ Vãng Nhạt Nhòa by Khúc Lan using guitar or guitar.
This song by Khúc Lan can also be played by that instruments.
=

Dĩ Vãng Nhạt Nhòa guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dĩ Vãng Nhạt Nhòa by Khúc Lan Guitar Chords


Chờ người tình lỡ, là tình đầu tình rực rỡ
Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa
Vào mùa trăng đó, nàng từ phương xa về như giấc
Tình đầu gặp gõ rồi trọn đời còn nhớ
Tình tha thiết đắm say
Ánh mắt ngây thơ như ru hồn
áo phong sương anh vui tình duyên
Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm
Chớ đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phũ phàng
Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay em thuyền đã sang bờ.

If you want to study Khúc Lan Dĩ Vãng Nhạt Nhòa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Dĩ Vãng Nhạt Nhòa. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment