Lạc bước by Khê Kinh Kha Guitar Chords

If you are looking for Lạc bước guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Lạc bước by Khê Kinh Kha using guitar or guitar.
This song by Khê Kinh Kha can also be played by that instruments.
=

Lạc bước guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lạc bước by Khê Kinh Kha Guitar Chords


1. Con gió lạc bước giữa trời
Ngàn năm gío vẫn rong chơi là giữa đời
Cánh mây lãng đãng trên đồi
Con sông là nước chảy chim trời là lênh đênh
Bao la là sương khói nắng vàng là mênh mong
 
Con trăng ngủ muộn trên cành
Ngàn sao lạc bước dưới giòng là nước trôi
tôi ngơ ngác giữa đời
Qua đây là lạc bước chân người là trăm năm
Qua đây là lạc bước phần người là thế gian
 
2. Chiếc lá lạc giựa núi rừng
Hạt sương rơi xuống đêm hoang là một mình
Suối reo trong đá trên ghềnh
Môi thơm là ửng đỏ cho tình là em ngoan
Long lanh là mắt biếc cho tình là đi hoang
 
Em vui lạc giữa mối tình
Còn tôi lạc bước đi tim là trái tim
À ơi em xõa tóc mềm
Bâng khuâng là tôi đứng giựa đường là bơ
Tôi như là chiếc lá bên đường là gió mưa

 

If you want to master Khê Kinh Kha Lạc bước guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Lạc bước. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment