Người ấy vẫn chưa hiểu by Khánh Đơn Guitar Chords

If you are looking for Người ấy vẫn chưa hiểu guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Người ấy vẫn chưa hiểu by Khánh Đơn using guitar or guitar.
This song by Khánh Đơn can also be played by that equipment.
=

Người ấy vẫn chưa hiểu guitar chords has pattern and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Người ấy vẫn chưa hiểu by Khánh Đơn Guitar Chords


1. Một ngày thật buồn em nói mấy câu vô tình
Bảo rằng tụi mình giờ không còn hợp nhau nữa
Dù rằng đã cố em vẫn không thể ở lại
Nhiều đêm suy nghĩ em đã quyết định chia tay.
 
2. Và rồi vội vàng em cứ thế đi không về
Chẳng cần bận lòng dù anh gục đầu níu kéo
Vì tình yêu đó anh đã quên bản thân mình
Nói bao nhiêu lời nhưng em vẫn rời xa anh.
 
ĐK:
Từ ngày em đi cùng ai có lẽ em vẫn không hiểu
sao ngày hôm nay anh vẫn chưa yêu người nào
Chẳng phải anh sợ anh đau anh sợ làm người khác đau
Bởi vì anh vẫn chưa quên em được.
 
Giờ này em đang vui thật vui có lẽ em vẫn chưa hiểu
Tình yêu là gì đâu khi vẫn yêu đương cợt đùa
Phải là anh và như anh không thể gạt hình bóng em
Em mới hiểu được anh yêu em thế nào.

 

If you want to study Khánh Đơn Người ấy vẫn chưa hiểu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Người ấy vẫn chưa hiểu. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment