Tới Lúc Em Đi (#AMCDD4) by K-ICM Guitar Chords

If you are looking for Tới Lúc Em Đi (#AMCDD4) guitar chords, you already come to the best place.
You can play Tới Lúc Em Đi (#AMCDD4) by K-ICM using guitar or guitar.
This song by K-ICM can also be played by that equipment.
=

Tới Lúc Em Đi (#AMCDD4) guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tới Lúc Em Đi (#AMCDD4) by K-ICM Guitar Chords


Chẳng biết cũng đã tới lúc em đi rồi
Mọi thứ xung quanh anh như đang quá vô tình
Em đã bước ngang qua đời lấy đi bao niềm tin
sâu con tim anh muốn nói thật lòng
Những thứ anh trao đi quá đỗi thất vọng
Lau nước mắt ở trong lòng anh muốn đi đâu thật xa
 
Bầu trời tan nát đốt cháy ngày tàn
Anh đang nhung nhớ một vòng tay chìm vào cơn say này bủa vây
Vì người ấy
Ngày tháng sống với vội vàng
Tan theo giây phút màu bằng lăng ngày mình chia xa tình còn chăng
Vì người ấy

If you want to master K-ICM Tới Lúc Em Đi (#AMCDD4) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Tới Lúc Em Đi (#AMCDD4). Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment