Hãy Nhìn Lại Phía Sau by Jackie Thắng Nguyễn Guitar Chords

If you are looking for Hãy Nhìn Lại Phía Sau guitar chords, you already come to the right site.
You can play Hãy Nhìn Lại Phía Sau by Jackie Thắng Nguyễn using guitar or guitar.
This song by Jackie Thắng Nguyễn can also be played by that device.
=

Hãy Nhìn Lại Phía Sau guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hãy Nhìn Lại Phía Sau by Jackie Thắng Nguyễn Guitar Chords


Chỉ là khi em đi như cách chúng ta xa một người
Nỗi đau anh sẽ giữ lại
Bởi vì khi yêu ai cũng mắc sai lầm
Đến bản thân chúng ta không nên quá tin
 
Hãy nhìn lại nỗi đau kia, ai là người đáng thương hơn
Tất cả vì quá cô đơn, nên thôi mặc kệ
Thì trước sau anh cũng tự đứng lên vẫn còn nhiều người tốt hơn
Phải quên đi ,những ngày tháng ấm êm
 
Đã đón thật nhiều như sự tổn thương, nỗi đau này anh cất giấu đi
Để mai sau thì giữ lại chẳng được chi
Đã mất đi rồi chẳng thể níu lại, phải chấp nhận dù mình chẳng sai
Biết thế nào chúng ta sẽ cách xa

If you want to learn Jackie Thắng Nguyễn Hãy Nhìn Lại Phía Sau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Hãy Nhìn Lại Phía Sau. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment