Việt Nam Cố Lên by Isaac Thái Guitar Chords

When you looking for Việt Nam Cố Lên guitar chords, you already come to the perfect place.
You can play Việt Nam Cố Lên by Isaac Thái using guitar or guitar.
This song by Isaac Thái can also be played by that device.
=

Việt Nam Cố Lên guitar chords has swing and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Việt Nam Cố Lên by Isaac Thái Guitar Chords


Bao nhiêu ngày tháng đã qua khắp dân ta đã cùng nhau sánh vai
Quyết một lòng đẩy lùi virus ra dù gian nan vẫn cùng nhau bước qua.
Chung tay một lòng thiết tha khắp dân ta như là hòa tiếng ca
Với tinh thần của toàn dân nước ta cùng đoàn kết chan hòa.
 
Việt Nam ơi, cố gắng lên nào rồi ngày chiến thắng, ta vẫy tay chào
Rất tự hào là người Việt Nam rất kiên cường, dẫu bao khổ đoạn can trườn
Việt Nam ơi, cố gắng lên nào rồi ngày chiến thắng, ta vẫy tay chào
Sẽ không còn ngày buồn làm sao ngày mai đến, sáng tươi ấy Việt Nam này
 
Việt Nam, Việt Nam, hãy cất tiếng hát vang mừng
Việt Nam, Việt Nam, cố gắng chiến thắng vang lừng
Việt Nam, Việt Nam, luôn xinh tươi hòa chung nhịp sống
Việt Nam, Việt Nam, niềm tự hào này sẽ giữ mãi trong lòng.

If you want to master Isaac Thái Việt Nam Cố Lên guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Việt Nam Cố Lên. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment