Đêm lệ sầu by Huỳnh Tâm Guitar Chords

When you looking for Đêm lệ sầu guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Đêm lệ sầu by Huỳnh Tâm using guitar or guitar.
This song by Huỳnh Tâm can also be played by that equipment.
=

Đêm lệ sầu guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đêm lệ sầu by Huỳnh Tâm Guitar Chords


1. Trong đêm tối giọt buồn rơi tí tách
Cùng tiếng than oán trách cuộc đời
Trách phận đời sao nhiều chua cay
Em đã đi em đi xa mãi
Bao thương sầu nỗi nhớ trong đêm.
 
2. Đêm lặng lẽ lệ sầu rơi không dứt
Khóc tình vỡ tan bao cay đắng lệ buồn
Suốt cuộc tình chỉ thấy thương đau
Ở phương xa người ơi có biết
Men cay đọa đày nơi này anh mang.
 
ĐK:
Ôi trần thế sao nhiều ngang trái
Lắm đường yêu quá nhiều chông gai
Em cứ đi anh sẽ không giận hờn
Ra đi là cho những gì chứa chan.
 
Nhưng sao nhớ muôn trùng tim nhớ
Lệ sầu rơi khẽ ướt bờ môi
Duyên chúng ta giờ phương trời xa lạ
Cho đôi mình mãi biệt từ đây.

 

If you want to study Huỳnh Tâm Đêm lệ sầu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Đêm lệ sầu. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment