Sau một bờ vai by Hứa Kim Tuyền Guitar Chords

If you are looking for Sau một bờ vai guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Sau một bờ vai by Hứa Kim Tuyền using guitar or guitar.
This song by Hứa Kim Tuyền can also be played by that equipment.
=

Sau một bờ vai guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sau một bờ vai by Hứa Kim Tuyền Guitar Chords


1. Có những lúc cứ ngỡ đời mình sẽ kết thúc
Vì chẳng biết mai ra làm sao
Vì chẳng biết tương lai về đâu.

2. Có những lúc cứ ngỡ đời mình sẽ chấm dứt
Chỉ muốn vứt đi chính bản thân
Và chỉ muốn cô đơn làm bạn thân.

T-ĐK:
Rồi anh bỗng đến bình yên rất lạ
Nhẹ cuốn lấy tôi vào trong cuộc đời rất mới
cho ngoài kia cả thế giới có quay lưng lại
Thì ở đằng sau vẫn luôn có một người chở che.

ĐK:
Thầm cám ơn anh cám ơn vì đã bên tôi lúc này
Có những điều chẳng thể nói ra thành lời chỉ có thể viết ra vài câu.

Thầm cám ơn anh đã dang vòng tay ôm tôi lúc cần
Mong được cùng anh đi hết con đường dài
Cả thế gian như mở ra.

Đón lấy ánh nắng đón lấy mặt trời
Đón lây từng giây phút tuyệt vời
Đón lấy sóng gió đón lấy bão tố
Đón lấy cả niềm vui niềm đau cho nhau.


 

If you want to study Hứa Kim Tuyền Sau một bờ vai guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Sau một bờ vai. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment