Mashup Ngày chưa giông bão x Always remember us this way by Hứa Kim Tuyền Guitar Chords

When you looking for Mashup Ngày chưa giông bão x Always remember us this way guitar chords, you have visit to the right place.
You can play Mashup Ngày chưa giông bão x Always remember us this way by Hứa Kim Tuyền using guitar or guitar.
This song by Hứa Kim Tuyền can also be played by that equipment.
=

Mashup Ngày chưa giông bão x Always remember us this way guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mashup Ngày chưa giông bão x Always remember us this way by Hứa Kim Tuyền Guitar Chords


ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ
anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà
 
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
 
Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghì bàn chân,
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ… đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu.
 
That Arizona sky burning in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire
It’s buried in my soul like California gold
You found the light in me that I couldn’t find
 
So when I’m all choked up and I can’t find the words
Every time we say goodbye. Baby, it hurts
When the sun goes down and the band won’t play
I’ll always re member us this way.
 
Babe
I don’t wanna be just a memory, oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh, oh oh oh baby, yeah.
 
Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghì bàn chân,
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ… đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu.
 
Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?
Người năm xưa đâu rồi, lạnh băng tiếng khóc cười
Anh ở nơi xa xôi vô lối.
 
That Arizona sky burning in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire
 
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà
 
When the sun goes down and the band won’t play
I’ll always re member us this way.

If you want to study Hứa Kim Tuyền Mashup Ngày chưa giông bão x Always remember us this way guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mashup Ngày chưa giông bão x Always remember us this way. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment