Giữa Đại Lộ Đông Tây by Hứa Kim Tuyền Guitar Chords

If you are looking for Giữa Đại Lộ Đông Tây guitar chords, you just visit to the right site.
You can play Giữa Đại Lộ Đông Tây by Hứa Kim Tuyền using guitar or guitar.
This song by Hứa Kim Tuyền can also be played by that device.
=

Giữa Đại Lộ Đông Tây guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Giữa Đại Lộ Đông Tây by Hứa Kim Tuyền Guitar Chords


Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh
Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh
Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh
Và em nói yêu anh
 
Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãimãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau, làn hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãimãi
 
Giữa đại lộ Đông Tây. Có mình cầm đôi tay
Giữa đại lộ Đông Tây
Giữa đại lộ Đông Tây. Có mình cầm đôi tay
Giữa đại lộ Đông Tây
 
Ánh trăng trên bầu trời nép sau đèn đường như em nép anh
Hát vu vơ bềnh bồng mấy câu chẳng đầu không đuôi em viết
Lá la la là là. Lắng nghe nhịp đập con tim lướt nhanh
Từ câu hát yêu anh, i love u
 
Bàn tay của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãimãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau, làn hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãimãi
 
Trái Đất vẫn cứ xoay cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào
Nhưng em vẫn mong mình vẫn như thế thôi
Vẫn sẽ năm tay mặc kệ trời mây có thay có đổi
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi
 
Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãimãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau, làn hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh từ nay, về sau, mãimãi
 
Giữa đại lộ Đông Tây. Có mình cầm đôi tay
Giữa đại lộ Đông Tây
Giữa đại lộ Đông Tây. Có mình cầm đôi tay
Giữa đại lộ Đông Tây

If you want to learn Hứa Kim Tuyền Giữa Đại Lộ Đông Tây guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Giữa Đại Lộ Đông Tây. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment