Cứ yêu đi by Hứa Kim Tuyền Guitar Chords

If you are looking for Cứ yêu đi guitar chords, you already visit to the best place.
You can play Cứ yêu đi by Hứa Kim Tuyền using guitar or guitar.
This song by Hứa Kim Tuyền can also be played by that equipment.
=

Cứ yêu đi guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cứ yêu đi by Hứa Kim Tuyền Guitar Chords


Vòng hợp âm:

Dù ngày mai không đến
Chỉ cần mình ở bên
Trói em bằng tim anh
Và hơi ấm chân thành.

Ngoài kia mưa giông buốt giá
Chẳng sá chi khi đôi mình
Ghì chặt nhau và sát bên nhau
Trao nhau chiếc hôn sâu

La la la la love love
Gần em anh chỉ muốn thế giới ngưng lại
Để ta bên nhau mãi
Suốt đời không phai nhoà

La la la la love love
Gần anh em chỉ muốn trái đất thôi xoay tròn
Dừng nơi ta đã trót
Trót thuộc về nhau.

Còn có bao nhiêu ngày bên nhau nữa?
Còn có bao nhiêu giờ yêu nhau nữa?
Còn có bao nhiêu phút giây phút giây
Để đắm say cùng nhau?

Còn có bao nhiêu lần hôn nhau nữa?
Còn có bao nhiêu nhịp tim chung nữa?
Còn có bao nhiêu thăng trầm thăng trầm
Để hát ca cùng nhau?

Cứ yêu đi đừng nghĩ gì!
La la la love
La la la la la love
Love


 

If you want to study Hứa Kim Tuyền Cứ yêu đi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Cứ yêu đi. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment