Cô Đơn Lên Đô by Hoon Guitar Chords

If you are looking for Cô Đơn Lên Đô guitar chords, you just visit to the right site.
You can play Cô Đơn Lên Đô by Hoon using guitar or guitar.
This song by Hoon can also be played by that equipment.
=

Cô Đơn Lên Đô guitar chords has Chachacha tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cô Đơn Lên Đô by Hoon Guitar Chords


Anh ngày xưa lái chiếc xu xì bo thêm Wave Alpha
Đêm đêm cùng anh em hết ga đôi khi chơi sáng đêm không về nhà
Rồi khi một mai anh lớn ăn chơi mấy hồi sạch trơn
Rồi người yêu anh chia tay mất tiêu buồn làm sao
Anh đi cuốn gói để còn lên đô
 
Aiyayaya quyết làm ăn lớn nghề gì cũng kiếm để làm ăn lên
Aiyaya nghĩ cũng hên cày đêm cày hôm cũng tới thời
Mới đó sắm thêm căn nhà sân sau, hồ bơi, xe hơi đầy kho
Thêm cô vợ ngoan, cháu con xum vầy trăm công ruộng xanh, má cha đều vui
Hãy đừng như tui đừng ăn chơi cứ lo làm thôi
 
Dé cô đơn á thì lên Đô mà hễ lên đô là tui lên đồ
Đẹp trai thì có gì sai lo làm ăn sớm mai con bà hai bả khoái
Dé cô đơn á thì lên Đô mà hễ lên đô là tui lên đồ
Lo làm ăn mới hay ăn chơi rồi sau trắng tay
Thân lo chưa hết chứ đòi cua ai
 
Hồi đó đi chơi đâu nghĩ tới chuyện kiếm tiền
Ỷ cha mẹ có cơ ngơi ông nội cán bộ học trên chính quyền
Thức dậy là có cơm ăn trà sữa bánh tráng thì mình đúng ghiền
Nên cứ thế cuộc sống như tiên đâu ngờ tới ngày mình chớt sình
Rồi đến lúc khổ bạn bè nó đâu có hiểu
Lắm lúc mình khóc rất nhiều bạn gái nó bỏ mình đi mất tiêu
Nhà lầu còn lại túp lều ở xung quanh toàn cóc nhái kêu
Nên quyết tâm thay đổi bản thân á. Giờ có khổ thì cũng phải chịu biết sao giờ
 
Nằm xuống, đầu chợt nhiều nghĩ suy
Mẹ cha, đêm thì lo sáng thì rầu xong ăn chơi phá đời
Gòi, nhìn nước mắt mẹ rơi xót xa nơi cõi lòng
Quyết tâm làm ăn báo hiếu mẹ cha
 
Aiyayaya quyết làm ăn lớn nghề gì cũng kiếm để làm ăn lên
Aiyaya nghĩ cũng hên cày đêm cày hôm cũng tới thời
Mới đó sắm thêm căn nhà sân sau, hồ bơi, xe hơi đầy kho
Thêm cô vợ ngoan, cháu con xum vầy trăm công ruộng xanh, má cha đều vui
Hãy đừng như tui đừng ăn chơi cứ lo làm thôi
 
Dé cô đơn á thì lên Đô mà hễ lên đô là tui lên đồ
Đẹp trai thì có gì sai lo làm ăn sớm mai con bà hai bả khoái
Dé cô đơn á thì lên Đô mà hễ lên đô là tui lên đồ
Lo làm ăn mới hay ăn chơi rồi sau trắng tay
Thân lo chưa hết chứ đòi cua ai

If you want to master Hoon Cô Đơn Lên Đô guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Cô Đơn Lên Đô. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment