Dì Ghẻ Con Chồng by Hồng Xương Long Guitar Chords

When you looking for Dì Ghẻ Con Chồng guitar chords, you already come to the best site.
You can play Dì Ghẻ Con Chồng by Hồng Xương Long using guitar or guitar.
This song by Hồng Xương Long can also be played by that device.
=

Dì Ghẻ Con Chồng guitar chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dì Ghẻ Con Chồng by Hồng Xương Long Guitar Chords


Có con chim chiều buồn chi đứng hót ngoài sân.
Nó kêu nhau rằng hạt cơm cát làm sao ăn.
Nó buồn vì sao khi mẹ nó sớm qua đời.
Cha thì vô tâm cưới nhầm Dì ghẻ chẳng thương.
Đã bao nhiêu lần người cha đi sớm về khuya.
Nó chăn trâu về dì cho cơm trộn cát khô.
Cát nằm tận sâu cơm thì trắng ngon trên giành.
Ăn làm sao trôi cha giận đuổi nó nó đi rồi…
.
M…ư…a… mưa đầy trời kia ai xót thương
Nước mắt buồn rơi vai áo sương héo hon đêm trường.
.
Ai…ai đã nghe rồi cũng bởi cút côi
Dì ghẻ con chồng Tấm Cám ngày xưa.
Nhưng ông bụt nào đâu không còn hiện thân
Cho bát cơm chiều , cho quần áo xinh
Hỏi thăm ân tình, chỉ nghe bao xót xa.
.
Khi trăng tàn ngoài sông có tiếng kêu
Oán trách người cha sao nhẫn tâm bỏ con thơ dại.
Khi mưa gió tơi bời văn vẳng xa
Trả bát cơm thừa cơm cát người cha.
Chim bay về trời xa cha buồn năm đau nên đã qua đời
Dân làng bảo nhau có con chim lạ, gọi cha tiếng khóc Đa….Đa.

If you want to learn Hồng Xương Long Dì Ghẻ Con Chồng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Dì Ghẻ Con Chồng. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment