Anh kết em rồi, anh thích em rồi( em khiến anh chết mê) by Hồng Thanh Guitar Chords

If you are looking for Anh kết em rồi, anh thích em rồi( em khiến anh chết mê) guitar chords, you have come to the perfect place.
You can play Anh kết em rồi, anh thích em rồi( em khiến anh chết mê) by Hồng Thanh using guitar or guitar.
This song by Hồng Thanh can also be played by that device.
=

Anh kết em rồi, anh thích em rồi( em khiến anh chết mê) guitar chords has Disco tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Anh kết em rồi, anh thích em rồi( em khiến anh chết mê) by Hồng Thanh Guitar Chords


Em khiến anh chết mê
trong cứ như búp bê nà…
Tự nhiên lại đến đứng kế
Chạm vào tim vô tình ta tái tê
Đã có ai đi lanh quanh
trong con tim của em hay chưa hỡiii emm
Nhà anh tuy là nhà thuê
Và tiện em ở luôn không vấn đề
Anh thề !!!
 
Muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơiiii
Anh theo em về nhà gặp mặt hai Bác…(ô kế ô kề)
Và nếu chẳng ai hiểu nhau hơn hai ta
Nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu ăn ý ý y
 
Anh kết em rồi…rồi…rồi
Cơ mà em thích anh hôn?…hôn…hôn
Em cứ nhận lời…lời…lời …là anh dắt em
về làm dâu của má anh liền…liền…liền
Mình cưới nhau luôn…luôn…luôn
Mai anh cưới em liền…liền…liền, hay là em thích bây giờ’
Wassup…Wassup!
 
Rap
Gu của anh là người mẫu…người mẫu
Người gương mẫu cho con anh noi theo. Ờ hớ
Người chăm từng bữa cơm trong gia đình
Chứ không phải quét cái nhà là sợ tay trôi nail
Thôi fail !
Anh không giỏi trèo nương hay lội đèo…Ừa
Thời này thề kiểu đó ai dám hốt…ừa
Chỉ thề sẽ đốt cuốn sổ hộ nghèo
Để ngày nào em cũng ăn sáng trên Land Mark81
Chốt kèo!
Trên đóa hoa ta biết được chỉ đằng ngọn…đằng ngọn
Người thì biết gai trên cánh hồng nhọn…hồng nhọn
Anh cũng là con ông hám mật đây…điêu
Coi như tụi mình có duyên làm đồng bọn…đồng bọn
Em gật đầu ” Ừ ” là anh đưa em cầm sổ gạo…yess!
Cuối tháng xòe tay là lương anh bỏ vào…yess!
Hơn 20 xuân xanh anh cũng đi tìm miết…ừm.
Nhưng mà ngoài em ra thì đâu còn nhỏ nào
 
Em khiến anh chết mê
Và trong cứ như búp bê nà!!
Tự nhiên lại đến đứng kế
Chạm vào tim vô tình ta tái tê
Đã có ai đi lanh quanh trong
con tim của em hay chưa hỡiii emm
Nhà anh tuy là nhà thuê
Và tiện em ở luôn không vấn đề.Anh thề !!
Yêu…thì cứ nói ra la là la lá
Yêu…thì cứ nói ra thật lòng mình là đc mà
Yêu…thì cứ nói ra la là la lá
Yêu…thì cứ nói ra là là là
Anh kết em rồi
Cơ mà em thích anh hôn ?…hôn…hôn
Em cứ nhận lời …lời…lời
Là anh dắt em về làm dâu của má anh liền…liền…liền
Mình cưới nhau luôn …luôn…luôn
Mai anh cưới em liền…liền…liền
Hay là em thích bây giờ
Wassup…Wassup!

 

 

If you want to study Hồng Thanh Anh kết em rồi, anh thích em rồi( em khiến anh chết mê) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Anh kết em rồi, anh thích em rồi( em khiến anh chết mê). Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment