Mời Chúa Vui Trung Thu by Hoàng Thúy Hồng Guitar Chords

When you looking for Mời Chúa Vui Trung Thu guitar chords, you have visit to the perfect place.
You can play Mời Chúa Vui Trung Thu by Hoàng Thúy Hồng using guitar or guitar.
This song by Hoàng Thúy Hồng can also be played by that equipment.
=

Mời Chúa Vui Trung Thu guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mời Chúa Vui Trung Thu by Hoàng Thúy Hồng Guitar Chords


1. Bóng trăng tròn tròn treo trên trời cao,
muôn ngàn ánh sao mừng ngày vui Tết,
con mời Chúa đến mừng trung thu với con,
vui Tết trăng tròn cùng Hằng Nga, chú Cuội.
 
ĐK:
Đêm trung thu năm xưa,
Chúa có bánh trung thu không nè!
Chúa có Tết thiếu nhi không nè,
Chúa có rước đèn đi chơi đêm trăng?
Trung thu con ca vang,
vui phá cỗ đêm nay trăng rằm,
có bánh nướng với nhân thơm ngọt,
con mời Chúa đến mừng trung thu với con.
 
2. Sáng trên bầu trời lung linh vì sao,
con thầm ước ao mọi người vui Tết,
không còn đói khát cùng yêu thương với nhau,
vui Tết nhi đồng hòa bình reo khắp nơi.

If you want to study Hoàng Thúy Hồng Mời Chúa Vui Trung Thu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Mời Chúa Vui Trung Thu. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment