Trả lại mùa thu by Hoàng Minh Anh Guitar Chords

When you looking for Trả lại mùa thu guitar chords, you have visit to the perfect site.
You can play Trả lại mùa thu by Hoàng Minh Anh using guitar or guitar.
This song by Hoàng Minh Anh can also be played by that equipment.
=

Trả lại mùa thu guitar chords has Slow tempo and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Trả lại mùa thu by Hoàng Minh Anh Guitar Chords


Thôi sẽ về đồi sim năm xưa
Ôm trăng đánh giấc cô miên một ngày
Cho tình tan theo khói bay
Cho hồn còn chút vui

Trả lại mùa thu qua tay chiếc lá vàng rơi
Trả lại tình yêu mong manh như nắng vàng phai
Thôi đi về rong chơi với gió qua cành
Thôi đi về buồn vui với mây chiều trôi

Trả lại những ân cần chợt thoáng qua môi
Trả lại mùa thu hờn dỗi cho người
Con đường về sao mênh mông quá
Nhưng thôi thôi về thôi


 

 

If you want to master Hoàng Minh Anh Trả lại mùa thu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Trả lại mùa thu. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment