Một nỗi niềm thu by Hoàng Minh Anh Guitar Chords

If you are looking for Một nỗi niềm thu guitar chords, you already visit to the perfect site.
You can play Một nỗi niềm thu by Hoàng Minh Anh using guitar or guitar.
This song by Hoàng Minh Anh can also be played by that equipment.
=

Một nỗi niềm thu guitar chords has Slow Rock tempo and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Một nỗi niềm thu by Hoàng Minh Anh Guitar Chords


Rồi đã xa từ một ngày cuối thu chia phôi
Là đã bao lần nhạt phai nắng thu trên môi
Cho thu vàng tuổi
Cho ân tình như đã
Tan theo dấu chân một lần qua

Từ một mùa thu em qua đây nhạt nắng
mây bay bên chiều vằng hững hờ
Rồi một chiều thu em ra đi thật khẽ
Cho thu rơi lặng lẽ đợi chờ
Mỏi mệt tình thu ôm chút hương xưa xin lắng sâu niềm đau trong hồn
Rồi xin phút bình yên theo tháng năm phôi pha

Thôi cũng xin đành nhìn từng chuyến thu đi qua
Là đếm bao lần tình thu với em thêm xa
Có một điều thu mãi
Không làm được là nói
Với riêng em một nỗi niềm.


 

If you want to study Hoàng Minh Anh Một nỗi niềm thu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Một nỗi niềm thu. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment