Sài Gòn hôm nay mưa (demo) by Hoàng Duyên Guitar Chords

When you looking for Sài Gòn hôm nay mưa (demo) guitar chords, you have come to the right site.
You can play Sài Gòn hôm nay mưa (demo) by Hoàng Duyên using guitar or guitar.
This song by Hoàng Duyên can also be played by that instruments.
=

Sài Gòn hôm nay mưa (demo) guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sài Gòn hôm nay mưa (demo) by Hoàng Duyên Guitar Chords


Ngày nắng, ngày mưa mà ta cùng nhau bước qua
Bây giờ không còn lại gì anh à…
Từng chôn vùi những
tổn thương, vào sâu tận đáy lòng
Chẳng muốn ai đào lên
Tự mình đào lên thôi
Tự mình đào lên thôi
Những vết thương em tạo ra
Tự mình tạo ra thôi
Tự mình tạo ra thôi
Đau đớn chỉ mình em nhận
Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm làm việc nhiều quá
Chẳng tốt đâu anh à…
Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm
Ai sẽ lo cho anh?
Nếu mai đây không về nữa thì người phải nhớ
Hạnh phúc dẫu thế nào
Nhớ hay quên em tùy anh, chỉ cần là anh bình yên
 
Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc
nhớ người nơi chốn nào
Chờ 1 ngày người ta trở về để nói lời hứa
Từ lâu mà ai nỡ quên
Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi
Mưa ngừng rơi
Anh sẽ quay về
Và dường như khi mưa ngừng rơi anh cũng tan mất…

If you want to master Hoàng Duyên Sài Gòn hôm nay mưa (demo) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Sài Gòn hôm nay mưa (demo). Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment