Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta by Hoàng Duyên Guitar Chords

If you are looking for Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta guitar chords, you’ve come to the best place.
You can play Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta by Hoàng Duyên using guitar or guitar.
This song by Hoàng Duyên can also be played by that equipment.
=

Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta by Hoàng Duyên Guitar Chords


Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa
Sài Gòn đau lòng quá , toàn kỉ niệm chúng ta
Phải đi xa đến đâu
Thời gian quên mất bao lâu để
trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên
 
Mình đã từng hứa bên nhau hết tháng năm dài
Yêu đến khi ngừng hơi thở , đến khi ngừng mơ
Nắm chặt tay , đi hết nhân thế này
Chân trời hằn chân ta, vô tận là chúng ta
Mình đã từng hứa , đi qua hết bao thăng trầm
Cho dẫu mai này xa rời , vẫn không hề đổi dời
Có ngờ đâu , đã sớm tan với tành
Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào va-li
 
Cứ càng yêu, cứ càng đau
Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều
Tokyo hay Seoul
Paris hay New York
Đi càng xa, càng không thể quên
 
Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa
Sài Gòn đau lòng quá , toàn kỉ niệm chúng ta
Phải đi xa đến đâu
Thời gian quên mất bao lâu để
trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên
 
Mình đã từng hứa đi qua hết bao thăng trầm
Cho dẫu mai này về đâu , vẫn luôn còn nhau
Nào đâu ai biết sớm cách chia lìa
Nào đâu ai biết sớm tan với tành
Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào va-li
 
Cứ càng yêu, cứ càng đau
Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều
Tokyo hay Seoul
Paris hay New York
Đi càng xa, càng không thể quên
 
Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa
Sài Gòn đau lòng quá , toàn kỉ niệm chúng ta
Phải đi xa đến đâu
Thời gian quên mất bao lâu để
trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên
 
Ngày tôi chưa từng biết khóc
Ngày tôi chưa từng biết nhớ
Ngày tôi chưa từng biết
Nỗi buồn ra sao , niềm đau xé tim như nào
Ngày người chưa đến mang theo giấc
Rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ
Chờ người đến dịu xoa tổn thương tôi đã từng
 
Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa
Sài Gòn đau lòng quá , toàn kỉ niệm chúng ta
Phải đi xa đến đâu
Thời gian quên mất bao lâu để
trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên
Phải đi xa đến đâu
Thời gian quên mất bao lâu để
trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên

If you want to learn Hoàng Duyên Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment