Tình Thơ by Hoài An Guitar Chords

When you looking for Tình Thơ guitar chords, you already visit to the best site.
You can play Tình Thơ by Hoài An using guitar or guitar.
This song by Hoài An can also be played by that device.
=

Tình Thơ guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình Thơ by Hoài An Guitar Chords


Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong
 
Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe
Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần
Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường
Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương
 
Bao yêu thương trong ta tìm về
Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng trong ta một thời
Tìm bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa
 
Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ

If you want to master Hoài An Tình Thơ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Tình Thơ. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment