Đợi Nụ Cười Em by Hồ Tiến Đạt Guitar Chords

If you are looking for Đợi Nụ Cười Em guitar chords, you already visit to the perfect site.
You can play Đợi Nụ Cười Em by Hồ Tiến Đạt using guitar or guitar.
This song by Hồ Tiến Đạt can also be played by that device.
=

Đợi Nụ Cười Em guitar chords has Bossa Nova pattern and included in album.
You can also find alternative musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đợi Nụ Cười Em by Hồ Tiến Đạt Guitar Chords


Này cô gái, sao còn mãi đợi. Chiều hôm ấy, có người bước vội
Để lại em chìm trong nỗi buồn, tình yêu đến muộn bao giờ lại thương
Chuyện hôm qua như áng mây mờ. Chuyện mai sau ai thấu chữ ngờ
Chuyện em mang cô đơn trên vai thì cho tôi lại gần chia hai
 
Lòng người thường hay bấu víu thăng trầm bấu víu kỷ niệm qua
Mà nào đâu biết có người vẫn mãi đứng đây vẫn chờ ta
Đừng hẹn xa xôi phía cuối con đường sống chết không rời nhau
Ai kia trăm lời còn tôi chỉ đợi nụ cười em

If you want to study Hồ Tiến Đạt Đợi Nụ Cười Em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Đợi Nụ Cười Em. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment