Buồn Trong Tôi by Hiệp Đinh Guitar Chords

When you looking for Buồn Trong Tôi guitar chords, you just visit to the best site.
You can play Buồn Trong Tôi by Hiệp Đinh using guitar or guitar.
This song by Hiệp Đinh can also be played by that equipment.
=

Buồn Trong Tôi guitar chords has Boston tempo and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Buồn Trong Tôi by Hiệp Đinh Guitar Chords


Xin người đừng quên tôi
Sau này có gặp lại
còn chuyện vui xưa
Hay là chuyện thương đau.
 
Trên đời còn chi vui
Khi tình yêu tàn rồi
Chỉ còn lại đơn côi
Cho buồn chìm trong tôi.
 
ĐK1:
Xuân lá tàn
Hè tìm trong kỷ niệm
Thu nắng sầu
Đông về băng cõi lòng.
 
ai đang vui
Thấu nghe tiếng buồn trong tôi.
 
Theo thuyền người sang sông
Qua bờ có nhìn lại
Nước nguồn thật hư
Đưa người về nơi đâu.
 
Tăng tone ->
 
ĐK2:
Thôi hết rồi
Người để ta với sầu
Ôi tháng ngày
Chìm dần theo khóc thầm
 
Nhớ nhung đơn côi
Cớ sao mãi còn trong tôi.
 
Mong người thật yên vui
Bên cuộc tình luôn mặn nồng
Bao giờ chợt nghe tên
Yêu người còn trong tim.
 
Chỉ còn lại đơn côi
Cho buồn chìm trong tôi.

If you want to learn Hiệp Đinh Buồn Trong Tôi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Buồn Trong Tôi. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment