Kilomet by Hannie Nguyễn Guitar Chords

When you looking for Kilomet guitar chords, you just come to the right place.
You can play Kilomet by Hannie Nguyễn using guitar or guitar.
This song by Hannie Nguyễn can also be played by that equipment.
=

Kilomet guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find alternative musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Kilomet by Hannie Nguyễn Guitar Chords


Bao nhiêu kilomet để đến tim em?
Bao nhiêu kilomet để đến bên em?
Anh chẳng ngại đường xa dù nắng hay mưa
Và anh chẳng lo sợ chi, chỉ cần em nói…“ đi”.
 
Ngày hay đêm, anh chẳng quan tâm
Chỉ cần em nói em muốn anh lúc này
Đường xa xăm, dù vạn dặm
Em chờ anh đang đến, anh đang rất gần
Đường xa quá, anh chạy nhanh quá
Và đường xa quá, anh chạy quá …để đến bên em..
Đi đến bao lâu để đến bên em..?
 
Biết bao là nước mắt để khóc cho em?
Biết bao dòng tin nhắn để nói yêu em?
Anh phải thức đêm trắng để viết cho em
Nhưng anh chẳng lo sợ chi chỉ sợ mất em.
 
Em cần bao lâu, để hiểu thấu
Rằng anh đây đã yêu em rất nhiều
Mà tim em ở nơi đâu?
Em chỉ cần anh lúc em ở 1 mình
Đường xa lắm, anh chạy nhanh lắm
Đường xa lắm, anh chạy nhanh lắm..
Để đến bên em
Đi hết bao lâu mới tới tim em…?
 
Nếu em cách xa anh hàng vạn
dặm thì lúc nhớ nhung anh có tìm đến em?
Nếu hai trai tim không chung nhịp
đập thì đường anh đi có bao giờ tới?
 
Ngày hay đêm, anh chẳng quan tâm
Chỉ cần em nói em muốn anh lúc này
Đường xa quá, anh chạy nhanh quá
Đi hết bao lâu để đến bên em..?
Đi hết bao lâu mới tới… tim em?

If you want to master Hannie Nguyễn Kilomet guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Kilomet. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment