Ngày Hôm Qua by Hải Bôt Guitar Chords

When you looking for Ngày Hôm Qua guitar chords, you have come to the best site.
You can play Ngày Hôm Qua by Hải Bôt using guitar or guitar.
This song by Hải Bôt can also be played by that device.
=

Ngày Hôm Qua guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ngày Hôm Qua by Hải Bôt Guitar Chords


….Miên man điệu hát…
Tan trong hạt nắng dịu dàng
Một ngày tôi mơ trở về thơ ngây
Tôi
….Cho tôi được thấy
Cho tôi được ngắm
nhìn lại điều ngọt ngào hôm qua
Điều ngọt ngào hôm qua
Cho tôi
Giờ ngồi lại đây sao quá nhọc nhằn
Thân lắm bụi trần
Tôi khóc một mình trong gương
Đường về tự do lê bước tù đày
….Nơi khu vườn ấy
Cho tôi được ngắm nhìn lại
điều ngọt ngào hôm qua
điều ngọt ngào hôm qua
cho tôi…
….Khi ta thơ
Ta mơ về những điều kì diệu hôm nay
Điều kì diệu hôm nay
Ta
Giờ ngồi lại đây sao quá nhọc nhằn
Thân lắm bụi trần
Tôi khóc một mình trong gương
Đường về tự do lê bước tù đày
…Ước như ngày xưa tung tăng cùng cánh diều
…Ước như ngày xưa vô tư mộng mơ
Tuổi thơ dần trôi khi ta bạc mái đầu
khi ta bạc mái đầu
Cho tôi được thấy
Cho tôi được ngắm nhìn lại
điều ngọt ngào hôm qua …

If you want to study Hải Bôt Ngày Hôm Qua guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Ngày Hôm Qua. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment