Bật Dậy by Hà Thái Hoàng Guitar Chords

When you looking for Bật Dậy guitar chords, you have visit to the perfect site.
You can play Bật Dậy by Hà Thái Hoàng using guitar or guitar.
This song by Hà Thái Hoàng can also be played by that device.
=

Bật Dậy guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bật Dậy by Hà Thái Hoàng Guitar Chords


Ngồi g iữa đêm tối lạnh ngắt mình tôi,
Mưa từng cơn thấm buốt tim nhói,
Soi vào gương chỉ thấy thân xác mệt nhoài.
Gục n gã sau những năm tháng đen tối,
Sâu tận trong lòng những gian dối,
Con người ôi toan tính giẫm đạp vào nhau.
Bật dậy để vươn tới ngày mai,
Bật dậy để xua tan niềm đau,
Bật dậy để quên đi mọi điều lo lắng
Bật dậy trước miệng đời dèm pha,
Bật dậy giữa dòng đời phù du,
Bật dậy đón nhận một cuộc đời tốt hơn
Bật dậy để vươn tới ngày mai,
Bật dậy để xua tan niềm đau,
Bật dậy để quên đi mọi điều lo lắng
Bật dậy trước miệng đời dèm pha,
Bật dậy giữa dòng đời phù du,
Bật dậy đón nhận một cuộc đời tốt hơn

 

If you want to learn Hà Thái Hoàng Bật Dậy guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Bật Dậy. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment