Xóa Nhòa by Guitar Chords

When you looking for Xóa Nhòa guitar chords, you already come to the perfect place.
You can play Xóa Nhòa by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Xóa Nhòa guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Xóa Nhòa by Guitar Chords


Em y êu hôm nay đã vội bước [G/gadd9]đi
Để an h một mình ngồi nhớ mong
Những ngày qua, buồn vui ta luôn c ó nhau
Sao nay chỉ còn mỗi mình a nh?
Anh tưởng rằng tình mình sẽ n
Như s ao, như trăng, như m ờ
Giờ thì đã hết, mình anh ôm nỗi sầu
Khi em yêu đã rời xa [G/f#m].
Ngày em đ i mang hết tình yêu của anh trao n gười
Bỏ lại đây với nỗi n hớ ngày đêm không n guôi
Chờ đợi bao giờ, tình yêu đã xóa nhòa
Và dòng lệ đã cạn k hô.
Thời gian trôi làm phai dần đi kỉ niệm đôi mình
Từng ngày nắng chiếu sáng nơi ngày xưa hay ngồi
Lòng thật hoang mang, ưu tư giọt lệ đắng
Người yêu ơi có hay chăng?

If you want to learn Xóa Nhòa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Xóa Nhòa. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment