Why by Guitar Chords

When you looking for Why guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Why by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Why guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Why by Guitar Chords


– Vì sao anh vì sao anh lại không đến
– Để mình em ở nơi đây bên hiên vắng
Dưới cơn mưa ướt đẫm đôi mi ….giá buốt con tim
– Vì sao em vì sao em lại ngu ngốc
Từ bao lâu lại cô đơn trong
thoáng chốc bỗng như tan biến trong không gian
Khi anh chợt buông lời yêu
 
hu……quớ hu qơ,,,,,,,,,,
hu……quớ hu qơ,,,,,,,,,,
hu……quớ hu qơ,,,,,,,,,,
Yeah
I LOVE YOU LOVE YOU LOVE YOU SO
Nhưng sao chỉ riêng mình em luôn mong nhớ
anh yêu anh từ khi từ khi nào anh có biết
Chỉ bởi vì yêu anh
LOVE YOU LOVE YOU LOVE YOU Know
– Sao anh lại quay mặt đi khi
trông thấy em mỉm cười với anh nồng nàn
– Vì sao vì sao con tim bỗng ngủ yên,,,,

 

If you want to master Why guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Why. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment