Ước Mơ Hồng by Guitar Chords

If you are looking for Ước Mơ Hồng guitar chords, you just visit to the perfect site.
You can play Ước Mơ Hồng by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Ước Mơ Hồng guitar chords has Blues tempo and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ước Mơ Hồng by Guitar Chords


Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng
Cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông
Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò
Bay khắp nẻo đường bay qua phố phường
Ôi tiếng hát ngàn mến thương
Như chim sơn ca hát trên cao xanh bao la,
Tiếng chim sơn ca, tiếng chim bay xa, tiếng ca vui hòa mọi nhà
Em như hoa xuân, ngát hương thơm tràn lòng người,
Sắc hương tưng bừng, lá hoa reo mừng đón mùa Xuân sang.

If you want to study Ước Mơ Hồng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ước Mơ Hồng. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment