Túp lều vàng by Guitar Chords

When you looking for Túp lều vàng guitar chords, you’ve come to the right site.
You can play Túp lều vàng by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Túp lều vàng guitar chords has Slow Rock swing and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Túp lều vàng by Guitar Chords


Verse
Thưa má thưa ba anh muốn dắt em đi về nhà
Nên mối lương duyên đem trầu cau nhà anh ghé qua
Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi
Thiệp hồng vu quy thầy bói phán giờ lành đến rồi
 
A hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn
Anh rất thương em ba mẹ em không cần lo lắng
Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn
Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn
 
ĐK:
Vợ chồng mình tình nghĩa trước sau
Dù giàu nghèo ta luôn có nhau
Vì cuộc đời cần có chi đâu
Chỉ mong ta sẽ đông con nhiều cháu
Chẳng cần gì những thứ cao sang
Vì hạnh phúc nên ta chẳng màng
Về một nhà vui lắm em ơi
Một túp lều tranh có rất nhiều vàng
 
Verse
Thưa má thưa ba anh muốn dắt em đi về nhà
Nên mối lương duyên đem trầu cau nhà anh ghé qua
Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi
Thiệp hồng vu quy thầy bói phán giờ lành đến rồi
 
A hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn
Anh rất thương em ba mẹ em không cần lo lắng
Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn
Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn
 
ĐK:
Vợ chồng mình tình nghĩa trước sau
Dù giàu nghèo ta luôn có nhau
Vì cuộc đời cần có chi đâu
Chỉ mong ta sẽ đông con nhiều cháu
Chẳng cần gì những thứ cao sang
Vì hạnh phúc nên ta chẳng màng
Về một nhà vui lắm em ơi
Một túp lều tranh có rất nhiều vàng
 
RAP:
Em ơi em oi anh muốn nói là
anh yêu em hông bao giờ dối trá
ta bên nhao dù có ở nhà lá
yêu thì nhích mình lại xích gần nhao
 
Thông gia cho ta gần nhau
bao vất vả cũng luôn có nhau
thầy bói phán rằng mình đang có tháng
rồi mình lên xe bông nhìn nhao tới sáng
 
ở nhà lá nhưng có nhiều hoa
ta bên nhao vui cùng nhau hát ca
rủ ba má rồi ta cùng nhảy điệu cha cha cha
 
Verse
Thưa má thưa ba anh muốn dắt em đi về nhà
Nên mối lương duyên đem trầu cau nhà anh ghé qua
Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi
Thiệp hồng vu quy thầy bói phán giờ lành đến rồi
 
A hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn
Anh rất thương em ba mẹ em không cần lo lắng
Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn
Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn
 
ĐK:
Vợ chồng mình tình nghĩa trước sau
Dù giàu nghèo ta luôn có nhau
Vì cuộc đời cần có chi đâu
Chỉ mong ta sẽ đông con nhiều cháu
 
Chẳng cần gì những thứ cao sang
Vì hạnh phúc nên ta chẳng màng
Về một nhà vui lắm em ơi
Một túp lều tranh có rất nhiều vàng

 

If you want to master Túp lều vàng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Túp lều vàng. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment