Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca by Guitar Chords

When you looking for Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca guitar chords, you have visit to the best place.
You can play Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca guitar chords has Chachacha pattern and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca by Guitar Chords


Đôi bồ câu đang bay về hướng
Anh cùng em đi ra công trường.
Gió lộng trời xanh chim hót hoa đưa hương,
Với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
 
Như ngày qua em ở hậu phương,
Như ngày qua anh nơi chiến trường
Đã hẹn cùng nhau thề giữ lấy quê hương
Cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường
 
Ơ ớ nào! Ta xây những nhà máy
Ta xây những công trình
Trời xanh vươn ống khói xuân sang khắp nơi nơi.
Xua tan những nghèo đói xua tan những lầm than
Mẹ cha vẫn ước mơ ngàn đời vẫn ước
 
Ơ ớ dù! Nắng mưa vẫn bền chí,
gió sương vẫn vững lòng.
Tình yêu đang rẽ sóng đi tô thắm non sông.
Nhớ ghi mãi lời Bác, trái tim mãi hồng tươi,
Đẹp thay những lứa đôi, vì quê hương mến yêu
 
(Hát lại đoạn trên và tiếp):
Nào đi ta đi lên dựng xây quê hương ta
Bừng sáng … đẹp trong muôn câu ca

 

 

If you want to master Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment