Tóc Gió Bay by Guitar Chords

When you looking for Tóc Gió Bay guitar chords, you have come to the right place.
You can play Tóc Gió Bay by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Tóc Gió Bay guitar chords has Disco pattern and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tóc Gió Bay by Guitar Chords


Bước chân chiều phố …. mưa.
Tóc ướt mềm.
Lắng nghe giọt mưa thì thầm.
Tha thướt tóc dài.
Nắng lên cùng gió ….. hoa,
Tóc gió bay,
Mắt môi chìm đắm nhìn theo.
Duyên dáng yêu kiều.
Từng ngày trôi qua, tóc dài bay
xa góc phố chiều, lặng yên bóng dáng ai.
Đợi chờ nơi đây mắt buồn cô đơn,
đêm giá lạnh một mình ôm sầu nhớ.
Người đã khuất xa tôi để lòng tôi nhớ hoài.
Tóc gió thôi bay, nắng giữa phố đông.
Mặt trời đến chân trời em đã đến bên tôi,
Tóc gió trên vai, nắng sớm cuối trời một tình yêu.

If you want to study Tóc Gió Bay guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Tóc Gió Bay. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment