Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao by Guitar Chords

If you are looking for Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao guitar chords, you just come to the right site.
You can play Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao guitar chords has Boléro pattern and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao by Guitar Chords


Thôi hết rồi người đã xa tôi
Quên những lời thề ngày xa xôi
Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi
Nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối.
 
Ôi ! Kỷ niệm từ ngày bên nhau
Nay chỉ còn là niềm thương đau
Sao tình yêu hóa ra hận sầu
Sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiêm bao ?
 
Hết những ước mơ, lệ tuôn gối nhỏ, đêm dài rưng rưng nhớ
Cuộc đời từ đây, u buồn ngang trái, để mình anh đắng cay
Em nhớ chăng em ?
 
Em nói rằng trọn đời yêu anh
Sao nỡ đành lòng nào lại quên
Câu “tình yêu giữ không nhạt màu”
Câu “mình thương đến khi bạc đầu”, bây giờ trả lại trăng sao

 

If you want to master Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment