Tình Yêu Chúa Vút Cao by Guitar Chords

When you looking for Tình Yêu Chúa Vút Cao guitar chords, you have visit to the perfect site.
You can play Tình Yêu Chúa Vút Cao by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Tình Yêu Chúa Vút Cao guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình Yêu Chúa Vút Cao by Guitar Chords


1. Tình yêu Chúa vút cao trên muôn cây thập tự.
Tình yêu Chúa sáng soi trên muôn ngàn vì sao.
Ôi yêu thương như nắng dạt dào.
Ôi yêu thương như suối dâng trào.
Ân [A7/C#]trời ngàn năm ghi dấu trên đỉnh tình yêu vút cao.
 
ĐK
Ôi yêu thương là tiếng hát cho đời những giai điệu.
Tình yêu như muôn ngàn con sóng cho trùng dương thắm xanh.
Ôi yêu thương là Thiên Chúa treo mình trên Thánh Giá.
Hiến dâng vì nhân trần mong trái tim Người thắm nồng.
 
2. Tình yêu Chúa chứa chan đi qua muôn thời gian
Và muôn lớp tháng năm vẫn xanh tình yêu Chúa
Ôi mênh mông trong trái tim Ngài
Ôi bao la trong tấm lòng Ngài
Xin [A7/C#]thập tự lên tiếng nói xin một niềm tin sáng soi
 
3. Tình yêu Chúa thiết tha như tim của mẹ cha
Từng đêm ru giấc mơ cho con lòng thương nhớ
Ôi yêu thương ai nói cho cùng
Ôi yêu thương ai nói cạn nguồn
Xin [A7/C#]được niềm tin soi dẫn xin được niềm tin đỡ nâng
 
4. Tình yêu con hiến dâng chút hương phai tuổi xuân
Tình yêu xin dấn thân cớ sao còn vương vấn
Ôi yêu thương trong trái tim đời
Như sương tan dưới ánh mặt trời
Con [A7/C#]nguyện tình con bước tới nép vào Tình Yêu Chúa thôi

 

If you want to learn Tình Yêu Chúa Vút Cao guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tình Yêu Chúa Vút Cao. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment