Tình Lúa Duyên Trăng by Guitar Chords

When you looking for Tình Lúa Duyên Trăng guitar chords, you just come to the perfect place.
You can play Tình Lúa Duyên Trăng by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Tình Lúa Duyên Trăng guitar chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình Lúa Duyên Trăng by Guitar Chords


Mây bay qua anh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la
Nghe xa xa mấy câu hát vè vọng từ đầu thôn đưa về.
Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau
Biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu
Gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu.
 
Ðêm hôm qua gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trăng thanh
Theo dư âm, tiếng ru quyện tròn chừng buộc vào mối duyên lành.
Thương cho nhau nắng mưa cấy cày ngoài ruộng đồng nông sâu
Sớm hôm tưới trồng nào quản đời dãi dầu
Vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu.
 
Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền
Ðây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa êm đềm.
Thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm
Nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về trao hương nguyền.
 
Em em ơi sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm
Anh anh ơi nắng mưa có chàng cày ruộng mình mới thơm vàng.
Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng
Góp đôi mái nghèo làm đượm tình xóm làng
Ðể năm tới một mùa được ngàn bát cơm vàng.
 
Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền
Ðây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa êm đềm.
Thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm
Nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về trao hương nguyền.
 
Ðêm hôm nay ánh trăng thắm màu cùng đẹp người vai sánh
Trăng thanh ơi chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình.
Yêu thương nhau góp tay giả đều đều gạo mình mau trắng
Sớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành
Bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành.

If you want to learn Tình Lúa Duyên Trăng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Tình Lúa Duyên Trăng. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment