Tiên Phước một miền quê by Guitar Chords

When you looking for Tiên Phước một miền quê guitar chords, you’ve come to the perfect site.
You can play Tiên Phước một miền quê by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Tiên Phước một miền quê guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tiên Phước một miền quê by Guitar Chords


1. Anh nói với em rằng Tiên Phước quê mình
Dù có đi đâu cũng thương cũng nhớ
Nhớ núi Ngang còn đèo là đèo Liêu và eo Gió
Một tiếng chim kêu cũng lượn dốc chập chùng.

Miền quê em yêu mến khôn cùng
Thương con sông Tiên bao đời chảy ngược
Núi Sấu trong Ve khô cằn hằn dấu chân người bước
Mà mầm xanh Tiên Phước vẫn lớn lên.

Miền quê xưa gian khó trăm bề
Mà chiều nay chiều nay anh về
Hoa cau lung linh bên từng ngôi nhà mới
Đàn chim sáo bay qua đã quen lối đi về.

2. Hãy nhớ nghe em rằng Tiên Phước quê mình
Rừng núi lên xanh từ trong lòng dân
Nhớ những tháng năm giặc càn từ lò Thung về cây Cốc
Một miếng cơm ăn bỗng nghẹn nửa lạ chừng.

Miền quê em bám đất giữ làng
Thương sao quê hương bao ngày đánh giặc
Dáng núi hình sông đan cài bằng trái tim luỹ thép
Mà tình yêu đôi lứa vẫn cháy lên.

Để chiều nay vang tiếng ru hời
Chiều làng quê chiều trôi êm đềm
Hoa cau đưa hương dây trầu lên mầm mới
Đàn chim sáo bay qua càng quen lối đi về.

Anh nói với em rằng Tiên Phước quê mình
Anh nói với em rằng Tiên Phước quê mình
Hãy nhớ nghe em rằng Tiên Phước quê mình.


 

If you want to master Tiên Phước một miền quê guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tiên Phước một miền quê. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment