Thiếu Nữ Chân Quê by Guitar Chords

If you are looking for Thiếu Nữ Chân Quê guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Thiếu Nữ Chân Quê by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Thiếu Nữ Chân Quê guitar chords has tempo and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thiếu Nữ Chân Quê by Guitar Chords


Gió đưa cành liễu la đà em xinh em tuổi ngọc ngà
Em xinh như nụ hoa Làm bao con tim ngây ngất
Phất phơ ngọn trúc ven đường quê em sông nước hữu tình
Đồng xanh bát ngát có cò bay cò bay thẳng cánh.
 
chân quê thế mà em lại mang thân cát khuê
Gọi tên em đôi khi nắng mưa dỗi hờn
Vì mẹ cha chẳng ngại xuân xanh sắc hương
Em mang chân ái khiến bao anh si tình.
 
ĐK:
Dung nhan em mỹ miều nết na em cũng yêu kiều
Dù là chân quê nhưng vạn người si mê
Yêu núi yêu rừng yêu sao những con sông
Như lúa trên đồng thương tình người bao dung.
 
Tình là tình tang tính tang tính tang tình tang
Em như câu hò vĩ dạ trăng tròn tuổi mười lăm
Tình là tình tang tính tang tính tang tình tang
Yêu kiều ngọc ngà gọi nàng thiếu nữ chân quê.

 

If you want to study Thiếu Nữ Chân Quê guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Thiếu Nữ Chân Quê. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment