Sóng nước viễn phương by Guitar Chords

If you are looking for Sóng nước viễn phương guitar chords, you just come to the best site.
You can play Sóng nước viễn phương by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Sóng nước viễn phương guitar chords has Boston tempo and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sóng nước viễn phương by Guitar Chords


1. Lòng cuốn sóng xô nhịp cuồng thuyền về viễn phương
Trời mưa đắm mưa rất buồn nhạc nhòa gió sương
Vượt sóng tung bay buông trôi miên man
Lòng thấy hoang man sót thương ly tan
Biển buồn lôi cuốn miệt mài sang ánh điêu tàn

2. Thuyền lướt sóng xô dạt dào thuyền lạc bến nao
Trời mưa sáng xanh một màu buồn đắm biết bao
Dòng sữa bát ngát nuôi chân mây xa
Thèm khát tương lai tươi vui như hoa
Dập vùi thương nhớ mà hoài mơ ước trời xa

ĐK: Ngước mắt nhìn quanh sao cuộn nhanh
Đâu còn thấy quê hương dưới trời xanh
Mà quyền lực phi nhân tính xây thành
Khói sóng mờ tan nhớ gì chăng
Nghe chiều gió rung lên khúc hờn oán
Nghẹn ngào ôm theo thương tiếc miên man

3. Rồi tưởng còn một ngày nào sầu đọng viễn phương
Tìm bóng cố hương mịt mùng nhòa trong gió sương
Vọng nhớ mơ dáng mây xa vương thương
Chợt thấy mênh mông sót xa đau thương
tình quê hương và hồn lai láng niềm thương


 

If you want to learn Sóng nước viễn phương guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Sóng nước viễn phương. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment