Ông Bà Anh Thời Covid-19 by Guitar Chords

If you are looking for Ông Bà Anh Thời Covid-19 guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Ông Bà Anh Thời Covid-19 by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Ông Bà Anh Thời Covid-19 guitar chords has Fox tempo and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ông Bà Anh Thời Covid-19 by Guitar Chords


Ông bà anh yêu nhau thời vi rus covy.
Ông bà anh yêu nhau thời co vid-19
Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh.
Cả 2 đều đeo chiếc khẩu trang xanh
Ông bà anh của thời Coro na
Ngồi thật xa trên chiếc so fa
Ông không tặng bà anh 1 đoá hoa
Mà tặng chai nước rửa tay ấy
 
Ôi co vy ngày xưa sợ lắm con ơi!
Người dân xếp hàng chờ đợi vì hộp khẩu trang thôi
Và thời đó, kinh hoàng lắm con ơi!
Chạm tay nhau 1 giây thôi rửa tay đã đời!
đó là lời ông nói với anh
Ông vẫn có tình yêu tươi xanh
đó là lời ông nói với anh
Ông bà vững tin, dịch sẽ qua nhanh!
 
Ông bà anh yêu nhau thời co vid 19
Ông bà anh yêu nhau thời gay cấn như phim
Ông bà anh yêu nhau thời chưa có vắc-xin
Cứ mở máy lại thấy bộ Y tế nhắn tin
Ông bà anh chẳng nói chuyện với nhau
Trong thang máy, hay chỗ đông người đứng lâu
có nhiều lúc bà giận dỗi khi
Ông từ xa đi về là tự cách ly
 
Ôi co vy ngày xưa sợ lắm con ơi!
Nghỉ Tết tận 2 tháng trời phụ huynh bao nhà hết hơi
Và thời đó, trẻ con chẳng dám đi chơi
Chỉ mong đi học nhanh thôi vì ở mãi trong nhà rồi
 
Ôi co vy ngày xưa sợ lắm con ơi!
Toàn dân lo chống dịch bao nhiêu doanh nghiệp bốc hơi
Mọi người có cùng niềm lo chung
Vì nếu lỡ chủ quan thôi là sẽ toang 1 vùng.
 
đó là thời chưa có vắc-xin
Thời bùng phát covid 1 9
Chỉ mong sao thời chúng mình khác xưa
Không cần đeo khẩu trang màu xanh như ông bà anh.

 

If you want to study Ông Bà Anh Thời Covid-19 guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Ông Bà Anh Thời Covid-19. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment