Người còn đợi không by Guitar Chords

If you are looking for Người còn đợi không guitar chords, you just come to the perfect site.
You can play Người còn đợi không by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Người còn đợi không guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Người còn đợi không by Guitar Chords


1. Tôi về, người có đợi tôi không?
Một áng mây xa phiêu bồng
Đàn cũ đứt dây tơ đồng
Tiếng ca lững lờ
Buông lơi vào giữa mênh mông
Lạnh lùng vườn xưa đơn bóng
Tôi đi mùa chưa thay
Một sớm thu rơi bạc lòng

ĐK: Nỗi nhớ thiết tha vẫn mãi đầy tim
Dẫu đã cách xa bao mùa thu tím
Tôi về người còn đợi tôi không?
Tôi về mây chiều giăng trên sông
Thấp thoáng chốn xa màu hoàng hôn
Ánh mắt đã phai trong khói sương mờ

2. Tôi về, người có đợi tôi không?
Cùng ngắm cò bay trên đồng
Bờ tóc ai như bềnh bồng
Nhớ nhung, vấn vương
Theo ai về neo bến sông
Muôn trùng chim bay khuất bóng
Thành sầu rêu phong vây kín
Gió thu lạnh buốt tâm hồn


 

If you want to learn Người còn đợi không guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Người còn đợi không. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment