Ngày Xưa Anh Nói by Guitar Chords

When you looking for Ngày Xưa Anh Nói guitar chords, you’ve visit to the right site.
You can play Ngày Xưa Anh Nói by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that device.
=

Ngày Xưa Anh Nói guitar chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ngày Xưa Anh Nói by Guitar Chords


1. Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa
Ngày xưa anh nói, em như áng mây trôi theo anh về cuối trời
Muôn kiếp xây đời, dựng lều hoa bên suối
Sống cho nhau mà thôi những lúc sương chiều rơi
Và khi gió lơi rồi mùa đông băng giá em không ngại sầu côi
 
2. Ngày xưa anh nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gác tía
Ngày xưa anh nói, anh mơ có em thôi cho tim hoà tiếng đời
Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi
Tới phương xa nào đâu đón ánh sao tình yêu
Buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ canh thắm màu nhớ thương
 
ĐK: Thời gian, đi qua bao mùa trăng khoác áo hoa rừng xanh
Anh theo lớp quân hành đi xây đắp thanh bình
Từng đêm, trông sao nhắc tên anh
Sao ơi sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ lạy buồn vui não nề
 
3. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối
Ngày xưa anh nói, em ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài
Chinh chiến tan rồi, đẹp mùa vui xác pháo
Thắm tô trên thềm hoa những gió mưa buồn xưa
Chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ thương

If you want to learn Ngày Xưa Anh Nói guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Ngày Xưa Anh Nói. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment