Mùa xuân nơi Trường Sa by Guitar Chords

If you are looking for Mùa xuân nơi Trường Sa guitar chords, you have visit to the best place.
You can play Mùa xuân nơi Trường Sa by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Mùa xuân nơi Trường Sa guitar chords has Boléro pattern and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mùa xuân nơi Trường Sa by Guitar Chords


Mặn lên da là biển
Mặn xuống tóc là trời
Lính đảo không trắng nổi
Yêu hay đừng em ơi

Nơi mây nước nối liền
Làng đảo kê đỉnh sóng
Chỉ một nét thư nghiêng
Cũng xuân về xôn xao

Sóng sóng dội bốn bề
Đảo chìm và đảo nổi
Thương nhau thì em nhé
Cưỡi sóng tìm nhau thôi

Đảo đảo mọc thành chùm
Lính làm hoa cho biển
Mùa xuân Trường Sa trẻ
Như binh nhất binh nhì

Dẫu cuối đất cùng trời
Vẫn nồng nàn Tổ Quốc
Câu dân ca đằm ngọt
Ru ru mầm đá lên

Mùa xuân nơi đầu sóng
Hoa bão táp chờ em
Cánh trắng như nỗi nhớ
Anh gửi vào tháng giêng


 

If you want to master Mùa xuân nơi Trường Sa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mùa xuân nơi Trường Sa. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment